Kişisel Bilgiler

Adı Soyadı
TC No
Doğum Yeri Doğum Tarihi
Cinsiyet

Uyruğu
Medeni Hali Sürücü Belgesi
varsa sınıfı

Askerlik Durumu

Sabıka Kaydı
Bedensel engeliniz var mı?   varsa nedir
Sigara Kullanıyor musunuz?

İletişim Bilgileri

Ev Telefonu Cep Telefonu
Email Adres

Öğrenim Durumu

  Okul-Bölüm Şehir Dönem Derece
Orta Öğretim
Lise
Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Yabancı Dil Bilgisi

  Okuma Yazma Konuşma
İngilizce
Almanca
Fransızca

Bilgisayar bilgisi

İş Deneyimleriniz

Firma Görev Tarih Aralığı Ayrılma Nedeniniz

İlgi Alanlarınız

Referanslar

Adı-Soyadı Firma Görevi Telefon Numarası
Talep Ettiğiniz Ücret (Ay / TL))
    İletmek İstediğiniz Mesaj